Välkommen till trädgårns förskola!

Barns möjligheter att ha inflytande över sin vardag anser vi vara viktigt. Genom pedagogernas aktiva lyssnande på barnen kan både miljön och verksamheten utformas utifrån deras påverkan. Värdegrundsarbetet är alltid i fokus på vår förskola. Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till ansvarstagande, lärande och nyfikna individer med stor tilltro till sin egen förmåga.